Takim me banoret e Marinzes dheKryetaren e Bashkise Roskovec znj Majlinda Bufi

Takim me banoret e Marinzes dheKryetaren e  Bashkise Roskovec  znj Majlinda Bufi ne lidhje me problematikiat e ketij komuniteti.

1-U informua komuniteti ne lidhje me puset Nr 1.Nr2 dhe Qafe Stefan qe bejne te mundur furnizimin me uje te fshatit Marinez

2-Semundshmeria nga momenti i i fontanes te ndodhur  dhe ne vazhdimesi.

3-U dhane rekomandimet perkatese