Qendra Shëndetësore Topoje

Q.SH.Topoje ofron sherbim shendetesor ne nje komunitet prej 7546  banore te komunes Topoje,dhe me nje shtrirje prej 7-te Ambulanca te  vendosura ne 7-te fshatra qe mbulojne me sherbim te gjithe territorin  e komunes.
Kjo komune shtrihet pergjate detit Adriatik ne perendim te qytetit te  Fierit ne largesi 12 km,ne veri kufizohet me lumin Seman ne  juglindjekufizohet me Apollonin parkun e lashte Antik.
Vija bregdetare e te cilit shtrihen siperfaqe me rere te imet dhe  perqindje te larte jodi,te cilat krijojne plazhe te gjera qe  shfrytezohen nga mijera pushues ne stinen e veres.

MISIONI:
Misioni i Q.SH.Topoje eshte te ofroj sherbim shendetesor te integruar  dhe te arritshem nga te gjithe.
VIZIONI:
Njerez te shendetshem ne komunitet te shendetshem.
Q.SH.Topoje ka seli ne Topoje me nje personel prej 16 punonjes.
3-Mjek
13- Infemier dhe nje Ekonomist.
SHERBIMET QE OFRON Q.SH TOPOJE
1-Kujdes shendetesor ne rastet e urgjences 8/24 ore
2-Kujdes shendetesor per femijet
3-Kujdes shendetesor per te rriturit
4-Kujdes shendetesor per te moshuarit
5-Kujdes shendetesor mendor
6-Shendet riprodhues
7-Promocion dhe edukim
8-Manipulime Infermierore dhe mikro-kirurgjike.