Qendra Shëndetësore Strum

Qendra Shendetesore Strum ndodhet ne Fshatin Strum.Mbulon 9052 banor me sherbim shendetesor.
ka ne strukturen e vete 6 ambulanca me vendodhjene : Strum,Velmish, Suk2, Suk1(Materniteti)
Suk1 (Agacaj), Arapaj
Ofron keto sherbime Shendetesore:
.Vizita per te rritur dhe femije
.Imunizim
.Konsultori i gruas
.Konsultori i femijes
.Planifikim familjar
.Mikrokirurgji
.Injeksione
Struktura e personelit perbehet nga 3 Mjek dhe  8 Infermier