Qendra Shëndetësore Mbrostar Ura

Qendra Shendetesore Mbrostar mbulon me sherbim shendetesor Komunen Mbrostar-Ura.

Komuna Mbrostar ndodhet ne hyrje te qytetit te Fierit.Kjo Komune perbehet nga 6 fshatra dhe ka 10564 banore.Ne kete qender punojne 4 mjeke te pergjithshem, 14 personel infermier/mami me arsim te larte, 1 ekonomist me kohe te pjesshem dhe 1 nd/epidemiologe.

Sherbimi shendetesor eshte I perhapur ne te gjithe komunen si me poshte:

1-Q.Sh.Mbrostar ka 2 mjeke (1 mjeke 3here ne jave), 3 personel infermier/mami, 1 nd/epidemiologe dhe 1 ekonomist.

2-Ne ambulance Petove punon 1 mjeke dhe 3 personel infermieror.

3-Ne ambulancat Vajkan + Verri punon 1 mjeke dhe 4 personel infermieror.

4-Ne ambulancat Kallm I Madh + Kalllm I Vogel punon 1 mjeke dhe 4 personel infermieror.

Qendra Shendetesore ofron keto sherbime:

1-Promocion dhe edukim shendetesor.

2-Vizita mjekesore dhe diagnostikim.

3-Konsultori I gruas shtatezan dhe I femijve 0-6 vjec (ndjekje,vaksinim 0-18 vjec).

4-Mjekim dhe monitorim I semundshmerise acute.

5-Mjekim dhe monitorim I semundshmerise kronike.

6-Manipulime infermerore dhe mikrokirurgjikale.

7-Kujdes shendetesor per rastet urgjente .

8-Kujdes shendetesor mendor.

Adresa: “Qendra Shendetesore  Mbrostar-Ura”  Fier.                  Tel +35538 440774