Qendra Shëndetësore Levan

Qendra Shëndetësore Levan

Qendra Shendetesore Levan  perbehet nga 11 ambulanca te cilat shtrihen ne te gjithe komunen e Levanit.Ne keto ambulanca sherben personeli mjeksor I specializuar I perfaqesuar nga 6  mjeke P/F , 19 infermiere te pergjishem,1 laborant dhe 1 shofer autoambulance

Ne QSH-re Levan marrin sherbim shendetesor sipas regjistrit elektronik te popullsise 16723 banore (15097 me ID)

 Vendndodhja e tyre eshte si me poshte:

   Drejtoria e QSH-re Levan ndodhet ne ambulance Levan ku sherbejne 2 mjeke perhershem ,3 infermiere mjeku ,1 infermiere injeksionesh dhe mikrokirugjigjije si dhe recepsionistja (aktualisht laburantja per mos eficience laburatori)

  Ambulanca ;  Peshtan Madh 1 infermiere konsultori mjekime , mjeku me grafik

  Ambulanca ;  Peshtan Vogel 1 infermiere konsultori mjekime , mjeku me grafik (pa ambjent)

  Ambulance ;  Shtyllas             1 infermiere konsulyori mjekime ,1 mjeke me grafik

  Ambulance ;  Ferras    1  mjeke P/F      1 infermier injeksionesh dhe 1 infermiere konsultori

  Ambulance ;  Qarr                   1 infermiere konsultori mjekime

  Ambulance ;  Maetine              1 infermiere konsultori mjekime

  Ambulance ;  Pishe-Poro         1 infermier konsultori mjekime

  Ambulance ;  Bocove               1 infermiere konsultori mjekime

  Ambulance ;  Bashkim              1 infermiere konsoltori mjekime

  Ambulance ;  Bishan               2 mjeke P/F    2 infermiere mjeku injeksione resepsion

                                                                             1 infermiere konsultori mjekime

 Ne Qendren Shendetesore Levan sherbimi me infermiere eshte pothuaj 24-ore pasi cdo fshat ka infermieren banore

 Qendra Shendetesore Levan ofron keto sherbime shendetesore komunitetit ;

  • Vizita te pergjithshme per moshen 0-18 vjec, per te semuret acute dhe  kronike ,vizita ne famlje dhe urgjencat me mjeke ne gjithe territorin e komunes
  • Ndjekje rigoroze dhe specializuar gruas shtatezene
  • Ndjekje rigoroze dhe specializuar femijes 0-4 vjec
  • Mbulim maksimal me vaksine te femijeve dhe gruas shtatezene
  • Dhenienjen e ndihmes pare dhe rehidrim ditor
  • Injeksione dhe manipulime mjeksore ne ambulance e familje
  • Funksionon shume mire planifikimi familjar
  • Behet sistemstikisht kontrolli dhe analizat e ujit pijshem
  • Ndiqet rregullisht higjena ne shkolla kopshte dhe komunitet
  • Raportohet rregullisht per semundjet infective dhe dhunen ne familje

 

       Prane QSH-re Levan eshte kompletuar dhe dhoma e CHEK-UP-it  

 

Nga viti 2006 Qendra Shendetesore kane dhe dokumentat dhe kontratat per punonjesit , ekonomistin pare-time

Aktualisht Drejtori I QSH –re eshte mjeku LUAN BEQIRAJ

 

 

Adresa rruga Fier – Vlore km 7   email  ; luanbeqiraj@gmail.com