Qendra Shëndetësore Kuman

Q.Sh.Kuman eshte themeluar ne vitin 1974,e perbere nga Ambulancat Kuman,Luar,Marinez,Vidhisht.Keto ambulanca jane ekzistuese edhe sot.Struktura e Qendres Shendetesore perbehet nga  3 mjek , 7infermier,1ndihmes epidemiolog dhe 1 ekonomist. 1974-1994 drejtoria e qendres shendetesore ka qene me qender ne Roskovec se bashku me Q.SH Kurjan Strum Roskovec.Me 1994 Q.Sh.Kuman u be me drejtori me vete.1994-2007 Menaxhimi I Q.Sh realizohej nga Komuna Kuman,ne 2007 deri sot “Q.Sh eshte me vetmenaxhim. Ne tetor 2001 Q.Sh transferon qendren e saj nga ambjentet prane shkolles 8 vjecare Kuman ,ne godinen e re prane komunes Kuman, Numri I popullates Q.Sh.Kuman eshte 8407banore,nga te  cilet 2700banore jane grupmosha 40-65 viec.Kategorite e sherbimeve qe ofrohen ne qendren tone jane:Vizita per te githa grupmoshat.Vizita per grate shtatezane.Vaksinimet.Planifikim familjare.Injeksione i.m dhe i.v me personel te specializuar per injeksione i.v tek femijet 0-1 vjec.Mikrokirurgji