Qendra Shëndetësore Frakull

Qendra Shendetesore “FRAKULL” perbehet nga 9 ambulanca te cila tshtrihen ne te gjithe komunen e Frakulles.Ne keto ambulanca sherben personeli mjeksor I specializuar I perfaqesuar nga 4 mjek dhe 13 infermiere dhe mami. Vendndodhja e tyre eshte si me poshte:

Q.Sh Frakull                                                       1 mjek + 1 infermjere mjeku + 2 infermjere te tjera

Ambulanca Peshtan Bregaz                                      1 mjek + 1infermiere mjeku + 2 infermjere te tjere

Ambulanca Kafaraj                                                   1 mjek + 1 infermiere

Ambulanca Frakull e vogel                                       1 mjek + 1 infermjere

Ambulanca Peshtan Mucaj                                       1 infermier

Ambulanca Cerven                                              1 infermjere

Ambulanca Ade                                                          1 infermjer

Ambulanca Sheq Musalalaj                                      1 infermiere

Ambulanca Kashisht                                                 1 infermjer

 

Popullata qe mbulon me sherbim kjo qender eshte afersisht 10.500 banore.

Sherbimet qe ofrohen jane paketa baze e sherbimeve te kujdesit shendetesor paresor ku perfshihen:

Vizita te mjeku te familjes per te rritur dhe femije

Trajtimi I urgjencave mjekesore

Vizita dhe konsultor per grate shtatezana

Injeksione dhe mjekime te ndryshme

Planifikim familjar

Promocion dhe edukim shendetesor

Kujdesi per te moshuarit,invalidet dhe pacientet paraplegjik dhe tetraplegjik

Kujdesi per shendetin mendor

Chek-up (kontrolli shendetesor baze per moshen 40-65 vjec)

Orari I punes ne Q.Sh Frakull eshte nga e  hena ne te shtune ora  8 – 14 e 40’

 

Drejtori  Qendres Shendetesore : Kledian Deda

Email : klediandeda@yahoo.com

Nr.kontakti: 0692242113