Qëndra Shëndetësore nr 3

Qendra Shendetesore Nr.3 perbehet nga keto Amb.
1.Amb.Lagjes ,,15Tetori,, perbehet nga ky personel

2Mjek Pathollog,2 Mjek Pediater ,4 Infermiere qe punojne me mjeket dhe 2 Infermiere Injeksionesh ,

orari eshte Paradite 8 -14 e 40 min.
Mbasdite 11 e 40 min. -18

2.Amb.Lagjes ,,Apollonia,, perbehet nga ky personel

2 Mjek Pathollog , 1 mjeke e kosultorit te femijeve qe mbulon lagjen 15 Tetori dhe lagjen Apollonia

2 infermiere qe punojne me mjeket pathollog ,3 infermiere qe punojne me kosultorin dhe 2 infermiere
injeksionesh.

orari eshte Paradite 8 -14 e 40 min.
Mbasdite 11 e 40 min - 18

3.Amb.Çeligrad perbehet nga 1 mjeke Pediatre ,1 Mjeke Patholloge ,dhe 4 infermiere nga keto 2 punojne me mjeket dhe 2 jane qe mbulojne kosultorin e femijeve .

orari eshte 8 - 14 e 40 min.

4.Amb.Afrim perbehet nga 1 mjeke per te gjitha grupmoshat 1 infermiere qe punon me mjeken,1 infermier injeksionesh dhe 1 infermiere kosultori femijesh .

orari eshte 8 -14 e 40 min.

email:qshnr3@drshfier.gov.al