Tarifat

Tarifat per analizat ne laboratorin mikrobiologjik te DRSH FIER

KULTURE  SPUTUMI 800  LEKE
HEMOKULTURE 1500 LEKE
LIKIDET STERILE 1500 LEKE
KULTURAT E PUSEVE 800  LEKE
SEKRECIONET VAGINALE PER KOKE+ CANDIDA  1000 LEKE
SEKRECIONET VAGINALE TRIKOMONAS  1000 LEKE
EKZAMINIMI PER LEISHMANIA                               1000 LEKE 
UROKULTURA    800 LEKE

Higjena Feminore

1. Dhenie leje higjenike per cerdhe  3.000leke
2. Dhenie leje higjenike per kopesht 3.000leke
3. Dhenie leje higjenike per shkolle 5.000leke
4. Dhenie leje higjenike per konvikt 5.000leke
5. Dhenie leje higjenike per shtepi femijesh 5.000leke

Higjena e Punes

1. Dhenie leje higjenike per venie ne funksionim te objektit, industri kimike ,metalurgjike,minerare,mekanike,konfeksione         1.000leke
2. Dhenie leje higjenike per objekte artizanati 5.000leke
3. Ekspertize higjenike me kerkes te personave juridike e fizike 2.000leke

 

Higjena Komunale

1. Dhenie leje higjenike per rrojtore 2.000leke
2. Dhenie leje higjenike per floktore 2.000leke
3. Dhenie leje higjenike per farmaci      3.000leke
4. Dhenie leje higjenike per klinik dentare (pa laborator) 5.000leke

Tarifa te pergjithshme

1. Miratim Shesh-Ndertimi          4.000 leke
2. Miratim  te projekteve ndertimor 5.000 leke
3. Dhenie leje - higjenike dhe ekspertize per magazine te ndryshme                2.000 leke