Qëndrat shëndetësore

Qendra Shëndetësore Zharez

QENDRA SHENDETESORE ZHARREZ  me seli ne fshatin e ri te komunes Zharrez eshte ne sherbim te komunitetit Zharrrez, nje komunitet prej 8200 banoresh. Pervec qendres shendetesore zharrez ndodhen dhe 4 ambulanca te tjara te shpernara respektivisht ne fshatrat  Frasher, Ferbas, Sheqishte, Beline.

Personeli shendetesore I kesaj qendre ke nje stukture organizative te per bere prej 3 mjek 8 infermier 1 ndihmes epidemiolog dhe 1 ekonomist.

Ne kete qender shendetesore ofrohet paketa baze e kujdesit shendetesore paresore e miratuar nga ministria e shendetesise ku perfshihet:

Qendra Shëndetësore Portez

Komuna Portëz shtrihet në juglindje të qytetit të Fierit me të cilin dhe kufizohet gjeografikisht.

-Komuna Portëz ka rreth 12. 000 banorë që përfaqësohen nga rreth 2200 familje.

-Komuna ka 7-fshatra: Portëz, Patos Fshat, Mbyet, Kraps, Plyk, Lalar, Grizë.

-Komuna Portëz është një komunë me reliev fushoro-kodrinor ka rreth 2104 ha tokë bujqësore, ka drejtim bujqësor por ka dhe shumë ullishta dhe pemëtari.

-Kjo komunë ndodhet përgjatë gjithë segmentit rrugor Fier-Patos ku ka të zhvilluar dhe shërbime biznese të ndryshme.

Qendra Shëndetësore Frakull

Qendra Shendetesore “FRAKULL” perbehet nga 9 ambulanca te cila tshtrihen ne te gjithe komunen e Frakulles.Ne keto ambulanca sherben personeli mjeksor I specializuar I perfaqesuar nga 4 mjek dhe 13 infermiere dhe mami. Vendndodhja e tyre eshte si me poshte:

Q.Sh Frakull                                                       1 mjek + 1 infermjere mjeku + 2 infermjere te tjera

Ambulanca Peshtan Bregaz                                      1 mjek + 1infermiere mjeku + 2 infermjere te tjere

Qendra Shëndetësore Levan

Qendra Shëndetësore Levan

Qendra Shendetesore Levan  perbehet nga 11 ambulanca te cilat shtrihen ne te gjithe komunen e Levanit.Ne keto ambulanca sherben personeli mjeksor I specializuar I perfaqesuar nga 6  mjeke P/F , 19 infermiere te pergjishem,1 laborant dhe 1 shofer autoambulance

Ne QSH-re Levan marrin sherbim shendetesor sipas regjistrit elektronik te popullsise 16723 banore (15097 me ID)

 Vendndodhja e tyre eshte si me poshte:

Qendra Shëndetësore Topoje

Q.SH.Topoje ofron sherbim shendetesor ne nje komunitet prej 7546  banore te komunes Topoje,dhe me nje shtrirje prej 7-te Ambulanca te  vendosura ne 7-te fshatra qe mbulojne me sherbim te gjithe territorin  e komunes.
Kjo komune shtrihet pergjate detit Adriatik ne perendim te qytetit te  Fierit ne largesi 12 km,ne veri kufizohet me lumin Seman ne  juglindjekufizohet me Apollonin parkun e lashte Antik.
Vija bregdetare e te cilit shtrihen siperfaqe me rere te imet dhe  perqindje te larte jodi,te cilat krijojne plazhe te gjera qe  shfrytezohen nga mijera pushues ne stinen e veres.

MISIONI:

Qendra Shëndetësore Dermenas

Qendra Shendetesore Dermenas perbehetnga 10 ambulanca te cila tshtrihen ne tegjithe komunen e Dermenasit.Ne keto ambulanca sherben personeli mjeksor I specializuar I perfaqesuar nga 5 mjeke dhe 14 infermiere dhe mamie. Vendndodhja e tyre eshte si me poshte:

Ambulanca Radostine                                                1 mjek + 1infermiere + 1 mamie

Ambulanca Hamil                                                       1 mjek + 1 infermiere

Qendra Shëndetësore Mbrostar Ura

Qendra Shendetesore Mbrostar mbulon me sherbim shendetesor Komunen Mbrostar-Ura.

Komuna Mbrostar ndodhet ne hyrje te qytetit te Fierit.Kjo Komune perbehet nga 6 fshatra dhe ka 10564 banore.Ne kete qender punojne 4 mjeke te pergjithshem, 14 personel infermier/mami me arsim te larte, 1 ekonomist me kohe te pjesshem dhe 1 nd/epidemiologe.

Sherbimi shendetesor eshte I perhapur ne te gjithe komunen si me poshte:

1-Q.Sh.Mbrostar ka 2 mjeke (1 mjeke 3here ne jave), 3 personel infermier/mami, 1 nd/epidemiologe dhe 1 ekonomist.

Pages