Higjena ushqimore

1. Dhenie leje  fillim aktiv.tregetar per person fizik dhe juridik

700leke

2. Dhenie leje higjenike dhe ekspertize per automjetet       transporti te produkteve ushqimore 1.500leke
3. Dhenie leje higjenike  dhe ekspertize per automjete te transportit dhe tregetimit te produkteve ushqimore  2.000leke
4. Dhenie leje higjenike dhe ekspertize per magazine ushqimore  2.000leke
5. Dhenie leje higjenike dhe ekspertize per ambulant te produkteve ushqimor 1.000leke
6. Dhenie leje higjenike dhe ekspertize per lokale te sherbimit publik (kafe ,birrari,bufe,embeltore,kioske,etj) 3.000leke
7. Dhenie leje higjenike dhe ekspertize per bar-restorante dhe pizzeri     5.000leke

8. Dhenie leje higjenike dhe ekspertize per lokale te tregetimit te produkteve ushqimore (buke,mish,peshk,bulmet,minimarket)

2.000leke
9. Dhenie leje higjenike dhe ekspertize per supermarketet  3.000leke
10. Dhenie leje higjenike dhe ekspertize per linjat dhe reparte te pijeve alkolike dhe jo alkolike 5.000leke
11. Dhenie leje higjenike dhe ekspertize per linja, prodhim buke,prodhim brumi dhe pasticeri e akullore. 3.500leke
12. Dhenie leje higjenike dhe ekspertize per thertore,linja te prodhimit te nenprodukteve te mishit  (sallam,qofte etj)                                                 3.500leke
13. Dhenie leje higjenike dhe ekspertize per linja e punishte te perpunimit te frutave e perimeve  3.500leke
14. Dhenie leje higjenike dhe ekspertize per linjat e perpunimit te drithrave,mulli bloje,prodhim makarona  3.500leke
15. Dhenie leje higjenike dhe ekspertize per punishte,perpunim qumeshti,nenprodukteve te tij (baxho,etj) 3.500 leke
16. Dhenie leje higjenike dhe ekspertize per fabrika prodhimi te produkteve ushqimor (fabrika e vajit) 10.000leke
17. Dhenie leje higjenike dhe ekspertize per frigorifer,ku ruhen produkte ushqimore 5.000leke
18. Dhenie leje higjenike dhe ekspertize per tregjet e shitjes me shumice (privat ose shteteror) 5.000leke
19. Marrje mostre te produkteve ushqimore per vleresim higjenik te kerkuar nga subjekti 700leke
20. Marrje mostre te produkteve ushqimore te importit per vleresim higjenik ne dogane 350leke
21. Ekspertize te ndryshme higjenike me kerkes  3000leke
22. Libreza shendetesore per punonjes te tregetise    500leke