Higjena Komunale

1. Dhenie leje higjenike per rrojtore 2.000leke
2. Dhenie leje higjenike per floktore 2.000leke
3. Dhenie leje higjenike per farmaci      3.000leke
4. Dhenie leje higjenike per klinik dentare (pa laborator) 5.000leke
5. Dhenie leje higjenike per klinik dentare (me laborator) 10.000leke
6. Dhenie leje higjenike per laborator kliniko-biokimik 5.000leke
7. Dhenie leje higjenike per klinik mjeksore(patolog,obstretik-gjinekologjik,pediatri,dermatologji,etj) 5.000leke
8. Dhenie leje higjenike per hotele deri ne 10 shtreter        4.000leke
9. Dhenie leje higjenike per hotele nga 10-50 shtreter         8.000leke
10. Dhenie leje higjenike per hotele nga 50-100 shtreter 15.000leke
11. Dhenie leje higjenike per hotele mbi 100 shtreter 20.000leke
12. Dhenie leje higjenike dhe ekspertize per diskotek          10.000leke
13. Dhenie leje higjenike per object pastrim-kimik 5.000leke
14. Dhenie leje higjenike per kabinet ECHO 5.000leke
15. Dhenie leje higjenike per sherbime te ndryshme publike 3.500leke
16. Ekspertiz higjenike per banesa,bodrume me kerkes 700leke
17. Libreza shendetesore punonjes te shendetesise shteteror        350leke
18. Libreza shendetesore te punonjesve te shendetesise  private 500leke
19. Libreza shendetesore te punonjesve te tregetise private          500leke