Higjena Feminore

1. Dhenie leje higjenike per cerdhe  3.000leke
2. Dhenie leje higjenike per kopesht 3.000leke
3. Dhenie leje higjenike per shkolle 5.000leke
4. Dhenie leje higjenike per konvikt 5.000leke
5. Dhenie leje higjenike per shtepi femijesh 5.000leke
6. Dhenie leje higjenik per shkolle femijesh me te meta fizike e psiqike 5.000leke
7. Ekspertize higjenike me kerkese te personave juridik e fizik 3.000leke
8. Dhenie libreze shendetesore punonjesve te arsimit shteteror    350leke     
9. Dhenie libreze shendetesore punonjesve te arsimit privat         500leke