Dita Kombëtare për Depistimin e Kancerit të Gjiri

Në kuadër të Ditës Kombëtare për Depistimin e Kancerit të Gjirit u zhvillua një aktivitet sensibilizues në Parkun Qëndror të qytetit nga Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Fier me pjesmarrjen e FSDKSH dhe DAR dhepërfaqsues të këtyre institucioneve.