Dita Botërore Kundër Abuzimit dhe Trafikimit të Drogave

Në kuadër të Ditës Botërore Kundër Abuzimit dhe Trafikimit të Drogave u zhvillua një aktivitet sensibilizues në komunitet nga Kabineti I Edukimit dhe Promocionit Shëndetësor në bashkëpunim me SHPSSHM , u shpërndane fletë palosje kryesisht me te rinjtë